L-Норвалин – аминокиселината, добре известна в с „напомпващия“ си ефект

L-норвалин (L-Norvaline) е изкуствена аминокиселина, която не се среща в животинските белтъци, включително и в човека. L-норвалинът представлява аналог и модифицирана версия на разклонената аминокиселина L-валин. В тялото тя въздейства върху метаболизма на аргинина и вазодилатацията. Как това се отразява на мускулатурата? Разберете сами.

Стереоизомерите на норвалина имат различен вкус: L-норвалин – горчив, D-норвалин – сладък. По химически свойства норвалинът е типична алифатна аминокиселина. Не участва в състава на белтъците.
Хранителни добавки, протеини, азотни бустъри, аминокиселини - L-Norvaline
В организма на животните се явява антагонист на валина и левцина. L-норвалинът (L-2-aminopentanoic-acid) е изомер на L-валина. Той обаче не притежава неговите физиологични функции.

Физиологични функции на L-норвалин
Преди време се е считало, че норвалинът не притежава физиологична активност. Проучванията обаче установили, че L-норвалинът има силно въздействие върху метаболизма на аргинина.Той е способен да блокира активността на аргиназата – ензим, понижаващ концентрацията на аргинин в човешкия организъм.
Силният инхибиторен ефект на норвалина върху аргиназата е в резултат на структурната му аналогия с орнитина, който участва в регулацията на аргиназната активност на принципа на обратната връзка. По този начин се повишава концентрацията на свободен аргинин в кръвта, а той освобождава метаболитни пътища, водещи до превръщането му в азотен оксид (NO).

Последният повишава концентрацията си с до над 60%, като предизвиква вазодилатация (разширяване на кръвоносните съдове), съответно ускорява транспорта на хранителни вещества с кръвния ток и достигането им до мускулите, а оттук и повишава мускулния тонус и растеж.

Именно по този начин се получава цялостният „напомпващ ефект“ върху клетките и мускулите.
С тази своя характеристика норвалинът представлява достойна алтернатива на аргинина, а комбинацията от норвалин и аргинин притежава синергичен ефект.

Бодибилдърите и атлетите постоянно търсят начини за „отключване“ на естествената способност на тялото им да използва азотния оксид по-ефективно.

Благодарение на изследователските постижения в областта на спортната медицина сега се знае повече за продукцията на натриев оксид и връзката й с по-доброто и ефектно физическо представяне на спортистите.

Основни свойства, придавани на L-норвалин:
• Азотен оксид (NO) промотър;
• Възстановява и засилва кръвоносните съдове;
• Засилва кръвния ток;
• Води до увеличено генериране на енергия във времето, вследствие на по-добрия транспорт на вещества;
• Повишава издръжливостта;
• Редуцира възпалителните процеси.

Какви дози са препоръчителни и как се приема L-норвалин?
Стандартна дозировка: 50-200 мг.
Противопоказания и странични ефекти

При здрави хора не са наблюдавани странични реакции, токсичност, лекарствени и хранителни взаимодействия.
Нужно е да се подходи с внимание при комбиниране на L-норвалин с L-аргинин във високи дози, тъй като това води до хипераргининемия, именно заради синергичния ефект по отношение повишаването на NO-концентрацията.
Хората с ниско кръвно налягане трябва да подходят внимателно в дозировката. Приемът му от диабетици следва да се съобрази според хранителния режим и инсулиновата програма. Най-добре е това да стане от наблюдаващия лекар.
Забележка: Да не се приема норвалин при чернодробно заболяване. Забранена употреба при индивиди с аргининемия или аргиназен дефицит (рядко генетично заболяване), тъй като L-норвалинът е мощен аргиназен инхибитор.
При бременност, диабет, хипогликемия и различни медицински състояния, налагащи прием на лекарства, е наложителна консултация с лекар или фармацевт преди вземане на каквито и да е хранителни добавки.

В кои спортни и здравословни добавки можем да го срещнем?
Най-обичайното място да срещнете L-норвалин е етикетът на комбинираните азотни буустери. Дозировката там варира и се съобразява с дозите и присъствието на други прекурсори на азотен оксид, включително аргинин, орнитин, хистиндин и други вещества, въздействащи върху кръвоснабдяването, като йохимбин и др.

Автор на статията:

Test Best