L-Карнитинът

Мнозина познават L-карнитина като препарат, намиращ широко приложение в спорта. Приет 30 мин преди тренировка, той подобрява издръжливостта на организма при продължителни и тежки натоварвания. Експериментите показват, че количеството приет L-карнитин определя скоростта, с която организмът изгаря мазнините. Затова употребата му преди аеробно занимание (аеробика, крос, колопоход, туризъм и др.) е отлично средство за борба с излишните мазнини. Той играе важна роля в метаболизма на мастите чрез транспортиране на мастните киселини в клетъчните митохондрии, където те могат да се превръщат в използваема енергия. За всеки процес в организма е нужна енергия. Разбира се, тя е най-необходима на сърцето, което работи денонощно, но скелетната мускулатура по време на тренировка изисква също огромни количества енергия.
Още през 1954 г., когато започва проучването на горивото, което използва миокарда, беше доказано, че свободните мастни киселини, гликозата и лактата са големите енергоизточници, но най-големият от тях остават свобод­ните мастни киселини (СМК).За да изгорят мастните киселини, те се разцепват до ацил СоА деривати чрез ензима ацил СоА синтезата, които съществуват в различни мастнокиселинни спецификации и локализации. Но митохондриалната мембрана е непропусклива за ацил СоА и той се свързва с карнитина до ацил карнитин СоА, който вече може да премине през нея. Вътре в митохондрия карнитинът се отделя и ацил СоА отива за окисление до АТФ (АТФ – аденозин трифосфорна киселина – основен източник на енергия за мускулните съкращения – бел. авт.). Образуваната АТФ в митохондриалния матрикс трябва да премине в цитозола на клетката чрез ензима аденин нуклеотид транслоказа. Този процес на влизане на дълговерижните мастни киселини в митохондрия, изгарянето им до АТФ и излизането на АТФ през митохондриалната мембрана зависи изключително от наличието на карнитин, от функцията на карнитиновата совалка и аденин нуклеотид транслоказната активност. Карнитинът се синтезира изключително в черния дроб от лизин и метионин. Плазмената му концентрация е около 30 мм, в сърцето тя е около 100 пъти по-голяма. Оттук и голямото му значение за миокарда и мускулите. Един от найважните ефекти на L-карнитиновото предписание е и редукцията на дълговерижния ацил СоА в миокарда и като резултат редукция на инхибицията на аденин нуклеотид транслоказата и освобождаването на повече АТФ.

В миокарда L-карнитинът има важна роля за изхвърлянето на токсичните метаболити на мастната обмяна като ацил СоА и ацетил СоА, които могат да предизвикат депресия в енергетиката и смущение в работата на клетките. Тези съставки не могат да преминат през клетъчната мембрана и карнитинът се свързва с тях до ацил и ацетил карнитин, които вече могат да преминат през нея и след това да се изхвърлят чрез урината. Той влияе и на цикъла на Кребс, а също така подобрява анаеробния метаболизъм с директна стимулация на фосфофруктокиназата.

L-карнитинът намира широко приложение не само в спорта, но и при лечение на различни заболявания: сърдечни – миокардна исхемия, стенокардия, в хемодиализата, бъбречна слабост (недостатъчност), анемия, чернодробна недостатъчност, мускулна слабост и др. мускулни проблеми. Да не забравя да спомена, че при някои заболявания ролята му е решаваща. Терапията с L-карнитин при хемодиализирани пациенти е довела до намаляване на протеиновия и мускулния метаболизъм, усилва на анаболния ефект, възстановяване на мускулната маса, увеличаване на телесното тегло. Той се препоръчва и за лечение на хора с наднормено тегло. Много често се включва и в специализираните продукти за стапяне на подкожните мазнини, използвани често от професионал­ните и кондиционните културисти. Това са т. нар. фат бърнери (от английското fat burner). Препоръчвам ви тези, които съдържат освен обичайните съставки и L-карнитин комплекс. Можете да го вземате още при:

– 30 мин преди обемна тренировка за използване на мазнините като енергоизточник

– като протектор на вътрешните органи – сърце, бъбреци и особено черния дроб

– в състезателния период на културистите за релеф и „изсушаване“ на мускулите.

L-карнитинът няма странични действия. Препоръчвам ви дневни дози до 2-3 г. Можете да го намерите на таблетки, капсули, прахообразен и течен.

4 Fitness

Автор на статията:

Test Best