Флайс

Флайсът е също доста известно и често срещано упражнение за гърдите, то натоварва целия гръден кош, но чрез него можете да наблегнете и на определени зони, в зависимост от ъгъла, под който го изпълнявате. Хоризонталният лег ще натовари цялостно гръдните мускули, наклоненият нагоре лег ще наблегне върху горната част, а наклоненият надолу върху долната част на гръдния кош. Упражнието има две разновидности, които ще споменем, първата е тази, за която говорихме, а именно с дъмбели върху лежанка, а втората е на пек дек машина.

С дъмбели:

Начин на изпълнение:
1) Вземете два дъмбела, с тежест подходяща за Вас и легнете върху пейката, след като настроите наклона.
2) Изпънете ръцете си нагоре, като дланите трябва да сочат една към друга.
3) Без да сгъвате ръцете си бавно ги сваляйте надолу, настрани от тялото – това е едно повторение от упражнението.

4 Fitness съветва:
– това упражнение не е препоръчително за начинаещи, защото при него се изисква сила за повдигането на цялото Ви тяло

– дръжте лактите си леко сгънати, така че ръцете Ви да са във формата на арка

На пек дек машина:

Начин на изпълнение:
1) Настройте височината на седалката, така че ръцете Ви докато изпълнявате упражнението да са успоредни на пода.
2) Настройте подходяща за Вас тежест.
3) Хванете ръкохватките, отново позицията на ръцете е във формата на арка, използвайки гръдните си мускули съберете ръцете си докато се допрат.
4) Отпускайте бавно назад – това е едно повторение от упражнението.

4 Fitness

Автор на статията:

Test Best