Трицепсово разгъване на скрипец

Основното натоварване от това упражнение пада върху трицепсите, натоварват се и трите им глави. Освен трицепса, в упражнението подпомагащо участват и раменете (при вариантите от наклон – за стабилизиране на тежестта), както и предната част на гърдите.

Начин на изпълнение:
1) Вземете ръкохватката, повдигнете тежестта и се наведете леко напред.
2) Свийте ръце в лакътните стави под прав ъгъл (мишниците ви да са вертикални, а предмишниците – успоредни на пода).
3) Плавно разгънете ръце, като движите само предмишниците и не променяте разстоянието между тялото и лактите.
4) След пълно разгъване на ръцете, започнете бавно и контролирано сгъване – това е едно повторение от упражнението.

4 Fitness съветва:
-използвайте това упражнение за оформяне и орелефяване на трицепсите, то не е толкова подходящо за маса

4 Fitness

Автор на статията:

Test Best