Система за проследяване на поръчките!

4 Fitness създаде уникална система за проследяване на статуса на всички поръчки наречена 4 Tracker. Чрез уникален код на всяка поръчка ще можете да разберете какво се случва с нея във всеки един момент. Официално 4 Tracker стартира от 20.11.2006г.

Автор на статията:

Test Best