История на културизма

Думата културизъм е възникнала от френското culturistique което е дадения подтекст бихме могли да преведем като култура на тялото. Думата култура е от латински произход и означава образование, отглеждане, облагородяване. Упражненията с тежки предмети са били известни още на древните гърци, римляни, египтяни и китайци като средство за развитие на мускулната сила. Поучителна е и легендата за най-прочутия борец на древността Милон от Кротон наричан втория Херакъл. Според преданието на младини той развивал своята сила, като вдигал и носил на раменете си теле и като телето увеличавало теглото си, така нараствала и силата на Милон. Вдигането на тежки предмети печели голяма популярност в края на миналото столетие, когато, за да се покаже качеството, са били използвани не само примитивни кялбовидни щанги, но и големи камъни, бъчви и т.н. Обект на възхищение е била мощната фигура и грубата сила, а не хармоничната фигура. Носители на голямъта сила са се проявявали публично като щангисти и борци. През двадесети век постепенно щангистите се отделят от борците, а след въвеждането на по-съвършенни щанги се стига до деференция и сред щангистите. За основател на културизма може да се счита Евгений Сандов /1867 – 1925/. За разлика от останалите силни мъже на своето време като млад той бил слаб и хилав и мечтата му да стане здрав го довежда не само до физически упражнения , но и до изучаването на медицината. Той съумява да разработи за своето време много прогресивна система от физически упражнения с тежести, като отделя голямо внимание за отделните мускулни групи. Първото офицялно състезание за най-хармонично развит спортист е устроено през 1939г. в САЩ и от 1940г. редовно се провежда конкурс за званието Мистър Америка.След първите два конкурса, които спечелва Джон Гримек, се включва правилото победителят да не може да участва за втори път в конкурса. Джон Гримек произхождащ от семейство на словешки преселници, спечелва през 1948г. и званието Мистър Юнивърс и оказва значително влияние върху развитието на културизма в САЩ след войната, не само като като състезател, но и като теоритик.

Автор на статията:

Test Best